Jääpalloliitto uudistusten tiellä

Kuluvan kevään aikana Jääpalloliiton hallitus ja toimiston henkilökunta valmistelevat uutta strategiaa ja esitystä sarjauudistuksesta. Lisäksi työn alla ovat liiton nettisivu-uudistus ja viestintäilmeen päivittäminen.

– Juuri päättyneestä seuratoimijakyselystä saatiin erinomaista materiaalia kehitystyön tueksi. Vastauksista oli luettavissa suomalaisen jääpalloilun muutosten ja kehityksen tarve, sanoo Jääpalloliiton puheenjohtaja Jari Kettunen.

Kyselyn vastauksissa tärkeimmiksi kehityskohteiksi nousivat lajin harrastajamäärän kasvattaminen ja nuorten kilpailutoiminnan sekä koulutustarjonnan kehittäminen. 

Myös viestinnän, tiedottamisen ja lajin näkyvyyden edistäminen toistuivat seuratoimijoiden vastauksissa. Olosuhteiden kehittäminen ja harrastuskauden pidentäminen muun muassa jääpallohallien ja kaukaloturnausten myötä nousi esiin seuratoimijoiden kehitystoiveissa.

– Seuratoimijakysely vahvisti Jääpalloliiton näkemystä strategian painopisteistä. Jääpalloliitossa odotamme innolla keskustelua ja yhteistyötä seurojen kanssa. Tavoitteemme on, että uusi strategia voidaan hyväksyä Jääpalloliiton kevätkokouksen yhteydessä 22-23.5, sanoo toiminnanjohtaja Tobias Karlsson.

Seuratoimijakyselyyn vastasi 97 henkilöä. Valtaosa vastaajista oli valmentajia, joukkueenjohtajia ja seuran hallituksen jäseniä. Voit tutustua seuratoimijakyselyn tuloksiin tarkemmin täällä.

Sarjauudistukseen liittyvä materiaali ja kutsu seurapalavereihin lähetetään joukkueiden yhteyshenkilöille tällä viikolla. Seurapalaverit järjestetään viikoilla 17 ja 18. Palavereissa joukkueiden edustajien on mahdollista kommentoida esitystä uudistuksesta ja käydä vuoropuhelua liiton ja muiden seurojen kesken jo ennen kevätkokouksen päätöksentekoa. 

Leave a Reply