TUOMARIT

Jääpalloerotuomarilla on ottelussa täysi toimivalta. Hänen tehtäviinsä kuuluu:

  • toteuttaa jääpallosääntöjä
  • johtaa ottelua yhteistyössä muun erotuomariston kanssa
  • toimia ajanottajana, pitää kirjaa ottelun tapahtumista ja raportoida niistä kilpailun järjestäjälle sisältäen henkilökohtaiset rangaistukset ja mahdolliset muut tapahtumat ennen ottelua, ottelun aikana tai ottelun jälkeen
  • valvoa ja/tai osoittaa pelin jatkamistapa

Erotuomari rankaisee sääntöjä rikkovia pelaajia soveltuvin tavoin kuten jäähyin, varoituksin tai ulosajoin. Hän saa tarvittaessa myös poistaa taustahenkilöitä pelikentältä tai sen läheisyydeltä. Erotuomari määrää soveltuvat toimintatavat erilaisissa pelaajien loukkaantumistapauksissa. Hänellä on oikeus keskeyttää ottelu tilanteen niin vaatiessa. Hän voi myös antaa pelin jatkua rikkeestä huolimatta, jos se on rikotulle joukkueelle edullisempaa kun pelin keskeytys.

Erotuomarin päätös on lopullinen, mutta hän saa itse muuttaa sitä ennen pelin jatkumista, jos hän huomaa sen itse virheelliseksi tai toisen erotuomariston jäsenen neuvosta. Erotuomari voi kysyä neuvoa muilta erotuomariston jäseneiltä tilanteissa, joita hän ei ole itse nähnyt. 

Jääpallon Valioerotuomarikerho ry

Jääpallon Valioerotuomarikerho ry, lyhennettynä JVek, on yhdistysrekisteriin kirjattu yhdistys. JVek perustettiin Tauno Luttisen johdolla 20.06.1985.  Kerhon toiminta on ollut koko historiansa ajan aktiivista. Kerho on osallistunut toiminnallaan vuosittaisiin valioerotuomareille järjestettyihin koulutustilaisuuksiin, hankkinut jäsenilleen varusteita ja toiminut erotuomareiden tukena erilaisissa erotuomariasioissa.

Vuodesta 1995 JVek on yhdessä Jääpalloliiton erotuomarivaliokunnan kanssa myöntänyt “Kultainen pilli” ansiomerkkiä ansioituneille, kauan alalla toimineille erotuomareille. 

Voit tukea Jääpallon Valioerotuomarikerho ry:n toimintaa

Tilin omistaja: Jääpallon Valioerotuomarikerho ry

Nordea: IBAN: FI30 1426 3000 0746 07

BIC:NDEAFIHH

Erotuomarikerho Kiittää lahjoituksista!