ANTIDOPING

ANTIDOPING JÄÄPALLOSSA

Suomen Jääpalloliiton Antidopingohjelma

Suomen Jääpalloliiton hallitus on 4.10.2019 hyväksynyt Jääpalloliiton uuden antidopingohjelman. Jääpalloliiton antidopingohjelma määrittelee Jääpalloliiton antidopingtoiminnan periaatteet, vastuualueet ja tehtävät.

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry

Tehtävänä on vahvistaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa eettisesti kestävää urheilukulttuuria. Vastaa antidoping-toiminnan, kilpailumanipulaation ehkäisyn sekä katsomoturvallisuuden ja -viihtyvyyden valtiosopimusten toimeenpanosta.

KAMU – Lääkehaku

KAMU -lääkehaussa voi tarkistaa vain Suomesta saatavia resepti- ja itsehoitolääkevalmisteita. Lääkehaku ei sisällä erityislupavalmisteita. Mikäli haettua lääkevalmistetta ei löydy, käyttäjän tulee olla yhteydessä SUEKiin.