Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Bandyliiga-sivuston selosteet henkilötietojen käsittelyssä
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016), art. 12

1 Yleistä
BandyliigaToimitus (sivustomme: www.bandyliiga.fi) on vapaa-ehtoinen, puolueeton ja jääpallon pääsarjan eteen perustettu sivusto. Aloitimme toimintamme 2020.

Me emme toistaiseksi kerää, emmekä tallenna henkilötietoja sivustojen kävijöiltä. Palvelemme jääpallo-yhteisöä ja jääpallosta kiinnostuneita tahoja parhaamme mukaan. Arvostamme yksityisyyttäsi ja olemme sitoutuneet suojaamaan sitä.

Tämä tietosuojaseloste sisältää tietoa siitä mitä henkilötietoja BandyliigaToimitus kerää, millä periaattein sitä käsittelemme, sekä mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on tietojasi koskien.

BandyliigaToimitus käsittelee sinua koskevaa henkilötietoa tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, joten pyydämme sinua lukemaan tämän tietosuojaselosteen huolellisesti. Teemme päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme kehittyessä tai lainsäädännön muuttuessa, joten pyydämme sinua käymään tällä sivulla aika ajoin. Suuremmista päivityksistä informoimme myös uutiskirjeellämme.

Käyttämällä palvelujamme, verkkosivustoamme tai ottamalla meihin yhteyttä, hyväksyt että käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Mikäli et hyväksy näitä ehtoja, emme todennäköisesti pysty sinua myöskään palvelemaan, etkä sinä pysty osallistumaan BandyliigaToimituksen organisoimiin palveluihin.


2 Me emme kerää sivustomme kävijöiltä henkilötietoja! Keräämme vain Bandyliigaan liittyviä tietoja!
Pääasiallinen käyttötarkoitus on jääpallon pääsarjassa pelanneiden, ja pelaavien seurojen, pelaajien, valmentajien, ja muiden toimihenkilöiden hallinta, mukaan lukien seuraavat:

 • ansiomerkit, pelikiellot, erotuomaritiedot, erotuomari-asettelutiedot, valmentajatiedot, edustusoikeudet, kurinpitopäätökset, ottelutilastot, historiatilastot, vastuulliset tehtävät seurassa, tilastotiedot, maajoukkue-edustukset, pelaajakortit, syntymäpäivät pelaajista ja joukkueen jäsenistä

Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät tulospalvelun ylläpitoon ja tilastojen julkaisuun, analysointiin ja tilastointiin, tutkimustarkoituksiin, palvelujen tarjoamiseen ja toimittamiseen sekä palvelujen kehittämiseen. Henkilötietoja on mahdollista käyttää lajin sisäisessä markkinoinnissa ja lajin edistämisessä.

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse.


3 Tallennettavat tiedot ja käsiteltävät henkilöryhmät
Voimme tallentaa ja käsitellä seuraavia tietoja: etunimi, sukunimi, syntymäaika, sukupuoli, kansallisuus, pituus, paino, kätisyys, rekisteröidyn kuva, pelaajan testitulokset sekä ansiomerkeistä, edustus-oikeuksista ja ottelu- sekä pelitilastoista.

Henkilöryhmät ovat pelaajat, erotuomarit, toimihenkilöt sekä muut henkilöt. Rekisterin tietoja käytetään BandyliigaToimituksen omissa palveluissa (tulospalvelu, palvelusivusto, internetsivut, kurinpitopäätökset) julkaistavia tietoja varten. Täällä esitettävät tiedot voivat pitää sisällään mm. seuraavia tietoja:

 • Bandyliiga ja maajoukkueet: näissä sarjoissa pelaavien pelaajien osalta julkaistava tieto on nimi, syntymäaika, pituus, paino, kätisyys, seura, ottelut, maalit, syötöt, jäähyt, rangaistuslaukaukset
 • Muut sarjat: näissä sarjoissa pelaavien pelaajien osalta julkaistava tieto on nimi ja syntymävuosi, seura
 • Ansiomerkkien haltijat: nimi, ansiomerkin myöntämis- tai luovutuspäivämäärä, hakenut seura
 • Erotuomarit: Nimi, kotipaikka (erotuomariasettelun ja uutisoinnin yhteydessä)

4 Mitä henkilötietoja minusta kerätään ja mistä lähteistä?
Keräämme Bandyliigaa koskevia henkilötietoja jokaiselta Bandyliigaseuralta. Lisäksi tietoja saadaan ottelu- ja pelitapahtumissa syntyvistä tilastointitiedoista.

Osa esitettävistä (julkaistavista) tiedoista henkilöt voivat lisätä itse Palvelusivustolla. Julkaistavia tietoja voi syntyä myös kurinpito- tai muussa päätöksentekoprosessissa.

Keräämme IP-osoitteiden avulla tietoa verkkosivustomme kävijöistä Google Analytics -palvelun avulla, mutta vain kävijämäärä, maa, ja edellä liittyvään.


5 Millä perusteella henkilötietoja käsitellään?
Huolehdimme siitä, että meillä on aina lain edellyttämä peruste henkilötietojesi käsittelemiselle.

Ensisijainen käsittelyperuste on sopimus (ml. sen valmistelu ja täytäntöönpano). (GDPR 6 art. 1.b) Sopimusperustetta sovelletaan siltä osin, kuin kerättyä henkilötietoa tarvitaan palvelun toimittamiseksi.

Toissijaisesti käsittelyperuste on asialliseen yhteyteen perustuva rekisterinpitäjän oikeutettu etu, jota voidaan soveltaa siltä osin, kun kyseessä on sellainen käsittelytoimi, jota ei voida tehdä sopimussuhteen perusteella. (GDPR 6 art. 1.f) Asialliseen yhteyteen perustuva rekisterinpitäjän oikeutettu etu on mm. sarjatoimintaan liittyvän ottelutilastoinnin ja tulospalvelun toteuttaminen ja julkaisu.

Kolmas käsittelyperuste on suostumus. (GDPR 6 art. 1.a)


6 Kuka käsittelee tietojani ja luovutetaanko niitä kolmansille? Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Pääsääntöisesti henkilötietojasi käsittelee henkilöstöömme kuuluvat henkilöt tehtäviään suorittaessaan. Saatamme myös luovuttaa tietoja lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä.

Voimme luovuttaa tietoja voimassaolevien lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Voimme tiedottaa lajiin liittyvistä tärkeistä asioista.

Voimme käsitellä Jääpallotoimintaan osallistuvan pelaajan, valmentajan tai toimihenkilön henkilötietoja hallinnointia varten, ja ne tallennetaan ja niitä käsitellään BandyliigaToimituksen ylläpitämissä sähköisissä palveluissa.


7 Luovutetaanko tietojani EU:n ulkopuolelle?
Henkilötietojasi ei lähtökohtaisesti luovuteta EU:n ulkopuolelle. Mahdolliset tietojen luovutukset EU:n ulkopuolelle koskevat ainoastaan tilanteita, joissa jääpallotoimintaa toteutetaan EU:n ulkopuolella ja/tai arvokisat järjestetään EU:n ulkopuolella. Mikäli näin tapahtuu, huolehdimme siitä, että tietojesi käsittely, siirto ja tallennus toteutetaan tietosuoja-asetuksen edellyttämin perustein ja riittävin suojamekanismein.


8 Kauanko henkilötietojani säilytetään?
Emme säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai
kuin sopimus tai laki vaatii. Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Tämän tietosuojaselosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään aktiivisina niin kauan kun hyödynnämme tietoja kohdissa 4 ja 5 kuvattuihin tarkoituksiin. Rekistereihin tallennettuja tietoja arkistoidaan arkistosuunnitelman mukaisesti. Rekistereihin tallennettuja tietoja voidaan säilyttää tilastointi- ja tutkimustarkoituksessa ilman yksilöiviä henkilötietoja.

Rekisterinpitäjänä arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisen tietosuojakäytännön ja arkistointisuunnitelman mukaisesti. Toteutamme kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.


9 Miten tietojani säilytetään ja suojataan?
Tietojasi säilytetään palveluntarjoajiemme (alihankkijat) palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Keräämämme ja käsittelemämme henkilötiedot pidetään luottamuksellisina eikä niitä ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville.

Pääsy henkilötietoihisi on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. BandyliigaToimituksen henkilöstö on allekirjoittanut salassapitosopimuksen, sekä sitoutuu käsittelemään henkilötietoja tietoturvallisesti lakien ja tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti.


10 Tietojen antamisen pakollisuus ja antamatta jättämisen seuraukset?
Jos et anna henkilötietoja tai salli niiden käsittelyä, emme pysty palvelemaan sinua ja täyttämään toimintamme tarkoitusta. Jos et halua, että käsittelemme tietojasi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, pyydämme että et toimita meille mitään tietoja.


11 Käytetäänkö verkkosivulla evästeitä ja mitä ne ovat?
Käytämme evästeitä verkkosivuillamme, jotta voisimme tarjota parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen sivuston kävijälle. Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet antavat meille tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme. Saatamme hyödyntää evästeitä palveluidemme ja verkkosivustomme kehittämiseksi, verkkosivuston käytön analysoimiseksi, sekä markkinoinnin kohdentamiseksi ja optimoimiseksi.


12 Millaisia oikeuksia ja vaikutusmahdollisuuksia minulla on?

 • Suostumuksen peruuttaminen
  Mikäli käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla siitä meille, esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen pasi.virtanen (at) bandyliiga.fi
 • Pääsy tietoihin
  Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja sekä saada tietää mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme. Lisäksi sinulla on oikeus saada täydentäviä tietoja henkilötietojesi käsittelyn perusteista.
 • Oikeus saada virheet korjatuksi
  Sinulla on oikeus pyytää, että korjaamme sinua koskevat virheelliset tai vanhentuneet taikka muuten puutteelliset henkilötiedot.
 • Oikeus kieltää suoramarkkinointi
  Me emme tee suoramarkkinointia toistaiseksi
 • Oikeus rajoittaa käsittelyä
  Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä.

13 Miten voin toteuttaa oikeuteni?
Voit toteuttaa edellä kuvatut oikeutesi ottamalla meihin yhteyttä esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen pasi.virtanen (at) bandyliiga.fi. Pyydämme sinua samalla mainitsemaan nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi sekä liittämään viestiisi passi- , ajokortti- tai muun henkilötodistuskopion, jotta voimme varmistaa henkilöllisyytesi. Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, voit myös tehdä valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.


14 Voidaanko tätä tietosuojaselostetta päivittää?
Saatamme tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme taikka tietosuojaperiaatteidemme muuttuessa. Päivitykset voivat tulla ajankohtaisiksi myös lainsäädännön muuttuessa. Muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn tietosuojaselosteen. Pyydämmekin sinua siitä syystä tutustumaan tämän tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisin väliajoin.


Mihin voin ottaa yhteyttä tietosuoja-asioissa?

Yhteystiedot:
BandyliigaToimitus
Lappersintie 640 B, 02590 lappers, Finland
pasi.virtanen (at) bandyliiga.fi

Päätoimittaja Pasi Virtanen, puh. 044 9731977