Suomen Jääpalloliitto – Skrynnik vapautettava FIB:n johdosta!

Suomen Jääpalloliitto esittää, että FIB:n presidentti vapautetaan tehtävistään

Suomen Jääpalloliitto esittää, että 28. lokakuuta 2022 kokoontuva FIB-kongressi vapauttaa FIB:n istuvan presidentin Boris Skrynnikin tehtävistään.

Suomen Jääpalloliitto on 12. syyskuuta 2022 lähestynyt kansainvälistä jääpalloliittoa FIB:tä ponnella, jossa viitataan yllä mainittuun asiaan. Suomen Jääpalloliitto katsoo, että FIB ei ole nykyisen johdon alaisuudessa kyennyt täyttämään tehtäviään.


Alla vielä Suomen jääpalloliiton lähettämä ponsi kokonaisuudessaan:

Hyvä FIB,

Suomen Jääpalloliitto esittää, että 28. lokakuuta 2022 kokoontuva FIB-kongressi vapauttaa FIB:n istuvan presidentin Boris Skrynnikin tehtävistään. Viitaten FIB:n vuoden 2020 yleisten säännösten 2. artiklaan Suomen Jääpalloliitto katsoo, että FIB ei ole nykyisen johdon alaisuudessa kyennyt täyttämään seuraavia tehtäviään;

– edistämään jääpalloa ja kaukalopalloa maailmanlaajuisesti rauhan, ymmärryksen ja reilun pelin hengessä ilman minkäänlaista politiikkaan, sukupuoleen, uskontoon tai rotuun liittyvää syrjintää.

– turvaamaan jäsenyhdistysten yleisiä etuja.

– kunnioittamaan jäsenyhdistysten etuja ja ratkomaan jäsenyhdistysten välisiä riitoja.

– edistämään jäsenyhdistysten yhtenäisyyttä maailman jääpalloiluun liittyvissä asioissa.

– edistämään ja suojelemaan eettisiä normeja ja hyvää hallintotapaa ja varmistamaan, että jäsenyhdistykset toimivat solidaarisuuden hengessä.


Leave a Reply