Venäjä sopimus – Mitä voi merkitä?

Palaamme vielä Tuomas Määtän Venäjäsopimukseen

Tuomas Määttä on Venäjällä, ja kommentoinut kohua erittäin vähän. Ainoat kommentit, jotka julkisuudessa ovat olleet ovat erittäin mielenkiintoisia. Me emme voi sanoa BandyliigaToimituksessa suoraan mitään, mutta kyllä ihmetyttää, että Määttä kertoo tehneensä sopimuksen Venäläisen seuransa kanssa jo 1.Helmikuuta (näin sodasta ei olisi ollut mitään tietoa).

Itse pelaaja, tai seura eivät ole kommentoineet tätä sopimusta helmikuun 1 päivän jälkeen mitenkään, kunnes seura julkaisi 27.7.2022 sopimuksen Määtän kanssa omilla verkkosivuillaan.

Olemme BandyliigaToimituksessa seuranneet urheilua yli 50 vuotta, ja on hyvin eriskummallista, että sopimus julkaistaan yli 6 kuukautta sen tekemisen jälkeen – Valitettavasti tämä jättää suuren epäilyksen päivämäärien kohdalle – Emme pysty sopimuksen päivää kiistämään tai väittämään päivää vääräksi – mutta jo tämä “epäilys” ei ole mukavaa. Pahoittelemme, jos tämä “epäilyksemme” jotakuta järkyttää!


Suomen Jääpalloliitto tarkensi linjaansa Venäjän suhteen

1.8.2022 (eilen)

Kuluneen viikon aikana on eri tiedotusvälineissä nostettu esiin suomalaisten urheilijoiden osallistuminen organisoituun urheilutoimintaan Venäjällä, ja siitä koituvat mahdolliset seuraamukset.

Myös Suomen Jääpalloliitto on ollut osallisena keskustelussa, lähinnä johtuen Tuomas Määtän sopimuksesta venäläisen SKA Neftjanikin kanssa. Määttä on edustanut kyseistä seuraa Venäjän Superliigassa vuodesta 2020 lähtien.

Suomen Jääpalloliiton puheenjohtajan Antti Parviaisen mukaan liitolla ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa yksittäisten pelaajien päätökseen lähteä urheilemaan Venäjälle eikä lain puitteissakaan ole esteitä siirtyä Venäjälle pelaamaan.

– Jokainen pelaaja tekee omat päätöksensä. Jääpallopelaajat ovat muiden joukkuelajia harrastavien pelaajien tapaan vapaita siirtymään seurasta toiseen, eikä meillä ole oikeuksia puuttua yksittäisten pelaajien sopimusasioihin, sanoo Parviainen.

Suomen Jääpalloliiton hallitus on ylimääräisessä kokouksessaan tehnyt yksimielisesti virallisen päätöksen Venäjälle siirtyvien pelaajien suhteen.

 – Päätös on yksinkertainen: niin kauan kun pelaaja edustaa venäläistä seuraa niin hänellä ei ole asiaa maajoukkueeseen. Päätös koskee ensisijaisesti kautta 2022-2023. Seuraamme tietenkin tilanteen kehitystä maailmalla ja säädämme linjaustamme tarpeen mukaan, sanoo Antti Parviainen.

Valitettavasti liiton kädet ovat sidottu vai onko?

Tuomas Määtän pelaaminen Venäjällä merkitsee siis sitä, että kaudella 2022-23 häntä ei tulla näkemään maajoukkue paidassa. “Sanktio” on sinällään nimellinen, koska suomen maajoukkueella ei kaudella 2022-23 ole mitään suurtapahtumaa. Muutaman maaottelun väliin jäänti tuskin on mitään ihmeellistä?

Jääpalloliitolla olisi mielestämme myös muita keinoja, palaamme näihin juttumme lopussa….


Jälkihiki (YLE, raati ruotii viikon urheilutapahtumia Ylen aamussa.)

Kyseisessä YLE:n ohjelmassa käydään laajemmin lävitse 3 suomalaisen urheilijan päätöstä Venäjästä. Me keskitymme jääpalloon, eli käytämme keskustelussa Tuomas Määtän nimeä, ja roolia keskustelun näkökulmaan.

Kaj Kunnas ei lähtisi Venäjälle mistään hinnasta!

Kai Kunnas miettii tiukasti miksi Tuomas Määttä haluaa lähteä Venäjällä? Ruotsissa kerättiin suurta kolehtia (seuran tarjoaman sopimuksen lisäksi) kannattajien toimesta, jotta Määttä olisi siirtynyt vanhaan seuraansa takaisin. Kunnas ei itse halua Venäjälle mistään hinnasta, miksi Määttä haluaa? Kunnas ei käsitä tätä?

Juha Kanerva katsoo Määtän ohittavan eettiset ja moraaliset arvot!

Juha Kanerva katsoo, että Määttä katsoo pelkästään henkilökohtaista palkkapussia ohi eettisten ja moraalisten arvojen. Jos urheilua mietitään laajemmin niin urheilun jalous ja erikoisasema tässä yhteiskunnassa on perustunut siihen, että arvot ovat ylempiä, kuin monella muulla yhteiskunnan alueella.

Jos tällaisia ratkaisuja (kuten Määttä rahan ratkaistessa teki), tehdään lisää ohitse kaikkien muiden arvojen, tulee urheilu menettämään oman erityisasemansa vääjäämättä – urheilulla ei ole enää kasvattavaa vaikutusta lausuu Kanerva.

Me kaikki urheilun parissa olevat haluaisimme ja kerromme seurojen sivustoilla juuri näiden arvojen olevan meille tärkeitä, kuten meillä BandyliigaToimituksessakin.

Kanerva korostaa lopuksi, että vanhemmat, päättäjät, ja yhteistyökumppanit voivat vetää tästä johtopäätöksensä, ja näin ollen esim. Määttä ei ymmärrä minkälaisen karhunpalveluksen hän tekee koko suomalaiselle urheiluyhteiskunnalle.

Kalle Rantala miettii ihmisen oikeutta ammatinharjoittamiseen?

Kalle Rantala kommentoi, ettei Määttä ole varmasti urheilugaalassa vuoden esikuva palkinnon saajien joukossa. Rantala katsoo, että ihmisillä on oikeus ammatinharjoittamiseen, ellei laki sitä estä! Eli jos esim. Määtälle raha on tärkeämpää, on se hänen päätöksensä.

Rantala jatkaa, että onko Määtän ratkaisu vain pieni nyanssi, eli merkitseekö tämä suuressa kuvassa yhtään mitään?

Kai Kunnas kommentoi tähän heti erittäin voimakkaasti, että kyllä asialla on todellakin merkitystä, sillä urheilun pitää olla esikuva, ja edelläkävijä, positiivisten tunteiden sytyttäjä, hyvyyden tulen pitäisi palaa kokoajan. Jos laitat toisen edun, sinun oman edun edelle – se on kaikkein parasta ja urheilun tärkeintä työtä!.

Tämä on tärkeämpää kuin tulokset, mestaruudet, voitot, tai kullat.

Siksi tässä nyt ollaan todella ison asian äärellä Kunnas lopettaa!

BandyliigaToimitus pitää yllä Jälkihien käymää keskustelua suurempana asiana, kuin mitä 99% mediasta on käynyt asian tiimoilta lävitse – Kiitos kaikille Jälkihien henkilöille asiallisista argumenteista, ja arvojen tärkeyden nostamisesta esille lajimme parissa – Se on jääpallon perusta!.


Jälkipuinti

Edellä käydyn ja kymmenien mediassa olleiden uutisten jälkeen voimme suoraan kysyä seuraavaa:

 • Vahingoittiko tuomas Määttä suomalaisen jääpallon imagoa, tahattomasti?/Tahtomattaan?, vai ei?
 • Onko kyseessä puhtaasti ammatinharjoittaminen?
 • Tuleeko lasten vanhemmat, päättäjät, tai yhteistyökumppanit mahdollisesti vetämään tukiansa pois urheilulta?, tai jääpallolta?
 • Jos Maajoukkueiden tai seurojen yhteistyökumppani vetäytyy tähän asiaan viitaten, miten seura?, tai liitto toimii? Liitolta olisi mielenkiintoista saada hiukan vankempaa kantaa kuin, pelkkä linjanveto.
 • Tuleeko tämä vaikuttamaan koko suomalaiseen urheiluun?

Jääpalloliiton säännöissä on mm. seuraavaa, lisäksi jääpalloliitolla on olemassa maininnat lajin imagon vahingoittamisesta:

5 § REILUN PELIN PERIAATE

Näiden sääntöjen soveltamisalaan kuuluvassa toiminnassa noudatetaan liikuntalain mukaisia urheilun reilun pelin periaatteita ja eettisiä arvoja. Osallistumalla näiden sääntöjen kattamaan toimintaan henkilö sitoutuu noudattamaan urheilun eettisiä ja reilun pelin yleisiä periaatteita. Näihin lukeutuvat muun muassa toisen ihmisen kunnioitus ja yhdenvertainen kohtelu, rehellisyys, avoimuus, oikeudenmukaisuus, demokraattisuus, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, vastuullinen kasvatus sekä kestävä kehitys ja luonnon kunnioittaminen. 

52 § KURINPITO JA RIKKOMUKSET

Rangaistus voidaan määrätä sille, joka tahallaan tai tuottamuksellisesti: 

1) rikkoo liiton, FIB:n tai sen jäsenpiirin voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton tai piirin sääntöjen nojalla annetaan.

2) johtaa harhaan tai yrittää johtaa harhaan FIB:n, liiton, sarjajärjestäjän tai jäsenpiirin hallitusta tai niiden asettamia toimielimiä.

3) kilpailun kestäessä tai muuten käyttäytyy väkivaltaisesti taikka muuten epäurheilijamaisesti. Rangaistusta koventavana pidetään, jos teko kohdistuu erotuomariin. 

4) jättää viranomaisilmoitukset tai toiminnan ja urheilijan verotukseen taikka urheilijan vakuuttamiseen liittyvät velvoitteet hoitamatta. 

5) rikkoo liiton kanssa tekemäänsä sopimusta.

6) rikkoo liiton eettisiä sääntöjä vastaan.

7) harjoitus-, kilpailu- tai muussa toimintaan liittyvissä olosuhteissa syyllistyy rasismiin, syrjintään, tai häirintään (mukaan lukien seksuaalinen häirintä) riippumatta siitä ilmeneekö tämä fyysisesti tai viestimien, kuten sosiaalisen median kautta.

Jos edellä mainittuihin rikkomuksiin syyllistyy seuran toiminnassa mukana oleva henkilö, voidaan rangaistus kohdistaa koskemaan myös seuraa, sillä perusteella, että seura ei ole huolehtinut valvonta velvoitteistaan. Edellinen sääntö koskee myös liiton maajoukkueita, ikäkausijoukkueita sekä piirijoukkueita.

Jos jokin muu valtakunnallinen urheilujärjestö on rangaissut henkilöä vähintään kuuden (6) kuukauden kilpailu- ja/tai toimitsijakiellolla, voidaan hänet tuomita rangaistukseen myös näiden sääntöjen perusteella.

Jos suomalainen tuomioistuin on rangaissut henkilöä vähintään kuuden (6) kuukauden vankeusrangaistuksella teosta, joka on omiaan vahingoittamaan hänen toimintaedellytyksiään jääpallon parissa (esimerkiksi huumausainerikokset), voidaan hänet tuomita rangaistukseen myös näiden sääntöjen perusteella.

53 § KURINPIDOLLISET SEURAAMUKSET JA RANGAISTUKSET

Jäsenyydestä erottamisesta säädetään liiton säännöissä.

Muita rangaistuslajeja ovat: 

 1. Varoitus
 2. Uhkasakko
 3. Sakko
 4. Pelikielto ottelumääräisesti tai määräajaksi
 5. Vastuujoukkueen laiminlyöntimaksu 
 6. Erotuomaritehtävien asettelukielto määräajaksi
 7. Ottelun mitätöiminen ja mahdollinen uusiminen
 8. Joukkueen julistaminen hävinneeksi ottelun liiton määräämällä tuloksella, josta rikkonut joukkue ei hyödy
 9. Pisteiden vähentäminen joukkueelta
 10. Joukkueen sulkeminen kilpailusta 
 11. Sarjapaikan menetys
 12. Toimintakielto määräajaksi tai eliniäksi

Vain seuraa voidaan rangaista sakolla. Sakko on maksettava kuukauden kuluessa tiedoksi saannista uhalla, että seura voidaan sulkea kilpailutoiminnasta. 

Eri rangaistuslajeja voidaan tuomita samanaikaisesti.

Vaikea sanoa mihin kaikkeen tämä vaikuttaa

Tuomas Määtän sopimuksessa on useita ulottovuuksia, ja saa nähdä mihin nämä tulevat vaikuttamaan? ja Miten? Sääntöjä voidaan myös tulkita eri tavoin, ja aukkoja löytyy 100% varmuudella…

BandyliigaToimitus jää seuraamaan asian ympärillä käytävää keskustelua, ja kommentoimme jälleen omalla uutisella, jos näemme sen tarpeelliseksi.

Jatkamme sivujemme päivittämistä

Nyt keskitymme sivujemme historia osioon, ja tämä tulee näkymään ennen kuin ensimmäiset ottelut kaudella 2022-23 täällä kotimaassa käydään.. Tulemme pyytämään teiltä lukijat valokuvia määrätyistä historian pelaajista, joten palaamme tähän kun luettelo on valmis….

Leave a Reply