KANSAINVÄLISYYS

  KANSAINVÄLISYYS

  Jääpallon kansainväliset erotuomarit

  Jääpallon muutokset, pelin nopeutuminen sekä pelin sääntöjen ja tulkintojen muuttuminen ovat muuttaneet olennaisella tavalla myös erotuomaritoimintaa sekä erotuomarin roolia, asemaa ja tehtäviä. 

  Kun aikaisemmin erotuomari nähtiin kentällä lähinnä välttämättömänä ”pahana” nykyaikaisessa, organisoituun kilpaurheiluun perustuvassa jääpallossa erotuomarin katsotaan olevan keskeinen osa jokaista jääpallo-ottelua. 

  Sitä mukaa, kun pelin nopeus on kasvanut ja pelitaktiikat muuttuneet yhä monimutkaisemmiksi, etenkin huippuerotuomareille asetetut vaatimukset ovat koko ajan lisääntyneet. 

  Etenkin ammatillisella tasolla suorituspaineet ovatkin lisääntyneet, ei ainoastaan pelaajien, vaan myös erotuomareiden suuntaan. Vaikka erotuomarin rooli ja merkitys jääpallossa ovatkin kasvaneet, vielä tänäkään päivänä hyvin suoriutunutta erotuomaria ei yleensä noteerata ennen, kuin hän tekee kentällä virheen.

  Jääpalloerotuomarit puolestaan ovat jääneet jääpalloa käsittelevässä kirjallisuudessa pitkälti pimentoon. Myös tieteellistä tutkimustietoa erotuomaritoiminnasta on vain vähän saatavilla, ja sekin on keskittynyt lähinnä erotuomareiden fyysisiin ja fysiologisiin näkökulmiin.

  Jääpallon kehittämiseksi myös erotuomaritoiminnan tutkiminen olisi kuitenkin tärkeää. Jääpallosäännöt ja niiden tulkinnat sekä erotuomaritoiminnan onnistuneisuus herättävät kiinnostusta laajasti, koska erotuomarin päätöksillä voi lisäksi olla ratkaiseva vaikutus ottelun lopputulokseen.