PELAAJAA- JA TOIMITSIJASÄÄNNÖT

  VII.  PELAAJAA JA TOIMITSIJAA KOSKEVAT SÄÄNNÖT

  36 § VARUSTEET

  Yleistä

  Liittokokous vahvistaa vuosittain kilpailumääräyksissä:

  – ne hyväksytyt pelivälineet, joita tulee käyttää liiton virallisissa otteluissa, harjoitusotteluissa ja muissa tapahtumissa, joissa on liiton hyväksymä erotuomari ja

  – minkä ikäluokan pelaajaa ja maalivahti on velvollinen käyttämään CE-hyväksyttyä koko kasvot peittävää kasvosuojusta ja minkä ikäluokan pelaaja voi pelata ilman puoli- tai kokokasvosuojaa. 

  Pelaajat voivat päättää käyttävätkö CE-hyväksyttyä hammassuojaa tai ns. vanhan mallin leukasuojaa. Vanhan mallisen leukasuojan ei tarvitse olla CE merkitty.

  Juniori-ikäiset pelaajat

  Juniori-ikäisen pelaajan on käytettävä Bandyliigassa koko kasvot peittävää kasvosuojusta.

  37 § PELIASUT

  Jokaisella joukkueella tulee olla koti- ja vieraspeliasu.

  Vierasjoukkue vaihtaa peliasut, mikäli joukkueiden peliasut ovat sekoitettavissa toisiinsa. Erotuomari tekee asiasta päätöksen.

  Pelinumeroiden tulee erottua selvästi. Pelipaita ja sukat tulee olla samanväriset.

  Maalivahdin pelipaidan on erotuttava molempien joukkueiden kenttäpelaajien pelipaidasta, eikä se saa olla valkoinen. Kapteenin nauhan on oltava selkeästi pelipaidasta erottuva. 

  Liittohallitus hyväksyy Bandyliigassa pelaavien joukkueiden asut.  

  38 § TOIMIHENKILÖT

  Joukkueen toimihenkilöiden tulee olla vähintään 15 vuotta täyttäneitä. Joukkueen ottelupöytäkirjaan merkityillä toimihenkilöllä (mm. valmentaja, huoltaja, joukkueenjohtaja) tulee olla voimassa oleva toimitsijalisenssi.

  39 § LISENSSI

  Jokaisella liiton tai sen alueen järjestämään kilpailuun osallistuvalla pelaajalla ja toimihenkilöllä tulee olla voimassa oleva lisenssi, joka oikeuttaa pelaamiseen asianomaisessa sarjassa tai toimimaan liiton tai piirien ottelutapahtumissa. Lunastamalla lisenssin henkilö sitoutuu noudattamaan näitä kilpailusääntöjä sekä niissä mainittuja sääntöjä, määräyksiä ja ohjeita. Liitto antaa tarkemmat ohjeet lisenssin lunastamisesta ja lisenssiluokituksista.

  Jokaisella liiton toimintaan osallistuvalla henkilöllä on oltava liiton lisenssi. Lisenssi lunastetaan hyväksymällä liiton ehdot, maksamalla liiton vahvistamat maksut sekä kirjaamalla lisenssitiedot liiton lisenssirekisteriin. 

  Lisenssi tulee voimaan heti, kun sitä koskeva maksu on oikein maksettu ja tieto maksetusta lisenssistä on rekisteröitynyt liiton lisenssirekisteriin. Lisenssi on voimassa 31.8. asti. Erotuomarilla on velvollisuus tehdä havaitsemistaan epäkohdista raportti liittoon. 

  Lisenssi lunastetaan pelaajan syntymäajan ja sukupuolen mukaan.

  Lisenssikausi on 1.9.-31.8.

  40 § URHEILUVAKUUTUS – SPORTTITURVA

  Jääpallossa urheiluvakuutus on vapaaehtoinen, mutta liiton pääsarjoissa pelaavilla ja kaikilla juniori-ikäisillä pelaajilla sarjatasosta riippumatta suositellaan voimassa oleva urheiluvakuutus, joka kattaa jääpallossa ja sen kilpailutoiminnassa sattuneet tapaturmat. 

  41 § KASVATTAJARAHA

  Yleistä

  Liiton perustamasta kasvattajarahastosta maksetaan kasvattajaseuroille korvausta nuoren pelaajan harjoittelusta ja kehittymisestä (kasvattajaraha).

  Kasvattajaraha maksetaan kasvatusiän perusteella 34 €/vuosi. Kasvatusikä on lisenssipelaajan

  ikävuodet 11-20 eli kymmenen vuotta. Rekisteröintimaksuista kertyneet varat jaetaan

  kasvattajakorvauksena kasvattajaseuroille pelaajien nuorten sarjoissa pelaamien vuosien

  mukaan. Kasvattajarahoja maksetaan 28 ikävuoteen saakka, kuitenkin siten, että pelaaja voi

  täyttää 28 vuotta kauden aikana. Mikäli pelaaja täyttää 28 vuotta 31.5 jälkeen, hänestä maksetaan

  kasvattajamaksu pelivuosien mukaan

  Oikeus kasvattajarahaan edellyttää, että kauden lisenssimaksu on ollut maksettuna. Kasvattajaseuroja voi olla vain yksi kautta kohti. Jos pelaaja on pelikauden aikana ollut useammassa kuin yhdessä seurassa, kasvattajaseura on se seura, jossa pelaajan edustusoikeus oli 15. päivä joulukuuta.

  Ilmoittaminen ja rekisteröintimaksujen maksaminen

  Miesten Bandyliigan seurojen tulee toimittaa liittoon luettelo Bandyliigassa kilpailuvuonna pelaavista pelaajista, sekä maksaa liiton tilille liittokokouksen vahvistama pelaajakohtainen rekisteröintimaksu. Maksu suoritetaan pelaajasta, joka pelaajana osallistuu alkavan kauden kilpailutoimintaan. Luettelo ja siihen liitetty tosite maksun suorittamisesta tulee toimittaa liiton toimistoon seuroille vuosittain ilmoitettuun päivämäärään mennessä. Pelaaja on edustuskelpoinen, kun kaikki pelaajaa koskevat maksut on suoritettu.

  Kasvattajaseura tai kasvattajaseurat saavat aina rekisteröintimaksut. Luetteloon merkitään kunkin pelaajan kasvattajaseura(t).

  Rekisteröintimaksujen jako kasvattajaseuroille

  Rekisteröintimaksuina kertyneet varat maksetaan vuosittain pelaajakohtaisena kasvattajakorvauksena kasvattajaseuroille.

  Tapauksissa, joissa pelaajalla joko ei ole kasvattajaseuraa tai jonka kasvattajaseura on liittoon kuulumaton yhdistys, tai pelaaja on ollut seuran nuorisotoiminnassa mukana vähemmän kuin kymmenen vuotta kertyneet rekisteröintimaksut käytetään jääpallon nuorisotoiminnan kehittämishankkeisiin niiden vuosien osalta, joilta ei ole osoitettavissa kasvattajaseuraa. 

  Varat maksetaan ennen ensimmäistä liigaottelua seuran rekisteröintimaksulomakkeessa ilmoitetulle pankkitilille, edellyttäen, että kaikkien seurojen paperit on toimitettu määräajassa liiton toimistolle.

  Vapautus rekisteröintimaksusta

  Liittohallitus voi vapauttaa seuran rekisteröintimaksusta kasvattajaseuran ja uuden seuran sopiessa asiassa kirjallisesti.  

  42§ EDUSTUSOIKEUS

  Jokainen seura vastaa siitä, että sen pelaajilla on edustusoikeus ja että hän on kelpoinen edustamaan kyseistä seuraa ja joukkuetta. Pelaajan edustusoikeus muodostuu siihen seuraan ja joukkueeseen, johon hän on siirtynyt ilmoituksen/hakemuksen perusteella tai, jossa hän on ensimmäistä kertaa lisenssin lunastamisen jälkeen, otteluun osallistumalla edustaa. Pelaajan edustusoikeus voi olla samanaikaisesti voimassa ainoastaan yhdessä seurassa sarjaa kohti kerrallaan.

  43 § JUNIORI-IKÄISEN PELAAJAN EDUSTUSOIKEUS

  Kaksoisedustus eri seurojen välillä

  Kaksoisedustusoikeuden voi saada 

  • Juniori-ikäinen pelaaja edustaakseen toisen seuran aikuisjoukkuetta. Kaksoisedustusoikeuden ollessa voimassa pelaaja voi edustaa vain sitä aikuisten joukkuetta, johon kaksoisedustus on myönnetty.

  Hakemukset on tehtävä 4.11. mennessä, tämän jälkeen jätettyjä hakemuksia ei enää käsitellä.

  Seurat voivat hakea kaksoisedustusta enintään 5 pelaajalle, ottelukohtaisesti voidaan kuitenkin käyttää vain kahta pelaajaa. Pelaajilla on edustusoikeus lopputurnauksessa.

  Yhteisjoukkue

  Yhteisjoukkue muodostuu kahden tai useamman eri seuran pelaajista ja sillä voi kunkin sarjan sääntöjen rajoissa osallistua kaikkiin sarjoihin, joissa pelaajilla on ikänsä puolesta oikeus pelata.

  Seurat tekevät liitolle ilmoituksen yhteisjoukkueesta. Ilmoitus on toimitettava liitolle 15.10. mennessä. Ilmoituksesta on maksettava liitolle 200 euron maksu. Ilmoitus on voimassa yhden kauden kerrallaan.