Syöttöpörssi 2022-23

Syöttöpörssi 2022-23

PelaajaSyötöt
Nikke Tuhkanen24
Tomi Hauska18
Eero Paavola17
Aki Manninen15
Matti Vainio15
Juri Schreck13
Niko Nissinen13
Ville Aaltonen13
Tuomas Antikainen12
Lasse Karppinen11
Tuomas Liukkonen10
Matias Lehtonen10
Rolf Larsson10
Kimmo Huotelin9
Janne Hauska9
Matti Immonen8
Patrik Huber8
Joona Rajala8
Ilari Moisala8
Jarno Eronen7
Joakim Nordström7
Kalle Pesonen7
Eetu Peuhkuri7
Ilia Sokolov7
Tuukka Ässämäki6
Rasmus Kettunen6
Vili Korhonen6
Ere Verhelä6
Juho Holopainen5
Joonas Peuhkuri5
Heikki Pesonen5
Niklas Valtanen5
Jyry Kortelainen5
Antti Pesonen5
Esu Rytkönen5
Onni Autinen5
Ville-Veikko Angeria4
Severi Noponen4
Akseli Uotinen4
Joni Vuopio4
Kaapo Schreck4
Kristian Paukkonen3
Aleksi Puustinen3
Niko-Valtteri Koivula3
Andreas Flinck3
Pyry-Peetri Piironen3
Akseli Laakkonen3
Ari-Pekka Aho3
Topi Saukkonen3
Jasu Koljonen3
Tomi Mustonen3
Tero Määttälä3
Eetu Pulkkinen3
Tatu Ruotsalainen3
Joonas Hiltunen3
Tommi Niittylä2
Matti Islander2
Teemu Nevanperä2
Aku Ojanen2
Matias Valtanen2
Esa Oksanen2
Lasse Tammilehto2
Elmeri Hämäläinen2
Otso Ikävalko2
Joonatan Alho2
Kasper Perdén2
Topi Pesonen2
Emil Segerman2
Mikko Kilpeläinen2
Iikka Lempinen2
Juho Kaaretkoski2
Olli Pulkkanen1
Jere Kupiainen1
Atte Niiranen1
Dylan Lindblad1
Aku Sarkkinen1
Joel Reponen1
Antti-Juuso Ropo1
Ville Koskinen1
Leevi Vihtalahti1
Veikka Lintula1
William Skog1
Väinö Aho1
Akseli Niskala1
Vertti Torvinen1
Aatu Böhm1
Richard Laibert1
Joona Pietikäinen1
Samppa Äikäs1
Dante Lindblad1
Otto Huopalainen1
Jyrki Tauschi1
Niels Främling1
Samuel Gerovoi1
Saku Herranen1
Karri Leisimo1
Aku Palsola1
Ville Särkkä1
Eemeli Metelinen1
Teemu Malinen1