Maalipörssi 2022-23

Maalipörssi 2022-23

Pelaaja
Jasu Koljonen26
Santeri Laitinen24
Niko Nissinen22
Tuukka Ässämäki21
Rasmus Kettunen20
Niklas Valtanen19
Joona Rajala18
Juho Holopainen16
Aku Ojanen16
Joakim Nordström16
Joonas Hiltunen13
Eero Paavola12
Andreas Flinck12
Akseli Laakkonen12
Jyry Kortelainen11
Janne Hauska11
Tomi Mustonen11
Kristian Paukkonen9
Joonas Peuhkuri9
Veeti Pitsinki9
Kimmo Huotelin8
Elmeri Hämäläinen8
Rolf Larsson8
Jarno Eronen7
Tuomas Liukkonen7
Ville Aaltonen7
Ilari Moisala7
Matias Lehtonen7
Eetu Pulkkinen7
Eetu Peuhkuri7
Tuomas Antikainen6
Kalle Pesonen6
Joonatan Alho6
Tero Määttälä6
Kaapo Schreck6
Matti Vainio6
Tomi Hauska5
Ere Verhelä5
Onni Autinen5
Nikke Tuhkanen4
Matias Valtanen4
Aleksi Puustinen4
Iiro Väkiparta4
Matti Immonen4
Patrik Huber4
Arvi Lindlöf4
Heikki Pesonen4
Otso Ikävalko4
Antti Pesonen4
Topi Saukkonen4
Joni Vuopio4
Lasse Karppinen4
Karo Liimatainen3
Pyry-Peetri Piironen3
Leevi Vihtalahti3
Lauri Sirén3
Christian Laibert3
Ilmari Pesonen3
Nurmi Santtu3
Samppa Äikäs3
Filip Svennas3
Jyrki Tauschi3
Valtteri Hauska3
Vili Korhonen3
Ilia Sokolov3
Tommi Niittylä2
Raoul Karlqvist2
Atte Niiranen2
Rudolf Sadakov2
Aku Sarkkinen2
Ville-Veikko Angeria2
Pyry Kunnas2
Jukka-Pekka Hoffren2
Esa Oksanen2
Lasse Tammilehto2
Veeti Hyvärinen2
Hugo Tyrväinen2
Akseli Niskala2
Paavo Huuhtanen2
Simo Huotelin2
Iiro Karppinen2
Tatu Ruotsalainen2
Jere Kupiainen1
Dylan Lindblad1
Niko-Valtteri Koivula1
Antti-Juuso Ropo1
Severi Noponen1
Ville Koskinen1
Iikka Nousiainen1
Väinö Aho1
Jimi Siiteri1
Veeti Kujansuu1
Aatu Böhm1
Richard Laibert1
Ville Raukko1
Tomi Lappi1
Kasper Perdén1
Joona Pietikäinen1
Emil Segerman1
Dante Lindblad1
Väinö Pasma1
Niels Främling1
Rasmus Arponen1
Aatu Tiusanen1
Aki Manninen1
Eemeli Metelinen1
Aleksander Maksimenko1
Teemu Malinen1