YLEISMÄÄRÄYKSET

  I. YLEISMÄÄRÄYKSET

  1 § SOVELTAMISALA

  Suomen Jääpalloliitto – Finlands Bandyförbund ry:n (jäljempänä liitto) kilpailusääntöjä sovelletaan liiton ja sen jäsenyhdistysten alaisessa toiminnassa. Säännöt kattavat myös

  harjoitusottelut.

  Näitä sääntöjä sovelletaan myös maajoukkuetoimintaan sekä liiton jäsenyhdistysten kansainvälisiin otteluihin.

  Kansainvälisessä kilpailutoiminnassa ja kansainvälisissä pelaajasiirroissa noudatetaan Kansainvälisen jääpalloliiton (FIB) kilpailusääntöjä ja toissijaisesti Suomen Jääpalloliiton kilpailusääntöjä.

  Näiden rangaistusääntöjen alaisia ovat Suomen Jääpalloliiton liittohallituksen ja sen asettamien toimielinten jäsenet ja toimihenkilöt, jäsenpiirit ja -seurat ja niiden hallitusten ja näiden elimien jäsenet, toimihenkilöt, valmentajat, jäsenseurojen jäsenet sekä erotuomarit. Lisäksi rangaistussääntöjä sovelletaan kaikkiin tosiasiallisesti jääpalloliiton alaisessa toiminnassa mukana oleviin.

  2 § MÄÄRITELMÄT

  Näissä säännöissä tarkoitetaan piirillä liiton piiritoimintaa, sarjajärjestäjällä liiton nimeämää tahoa tiettyjen sarjojen taikka yksittäisten turnausten toteuttajana ja seuralla liiton jäsenseuraa sekä joukkueella jäsenseuran joukkuetta. 

  Pelaajalisenssi: Pelaajalisenssillä tarkoitetaan pelaajan, erotuomarin, toimihenkilön ja valmentajan sekä liiton välistä sopimusta. Sopimus antaa lisenssin haltijalle oikeuden osallistua näiden sääntöjen mukaisesti liiton tai sen piirin järjestämiin kilpailuihin sekä siihen, että hän sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja määräyksiä.

  Edustusoikeus: Edustusoikeudella tarkoitetaan pelaajan oikeutta edustaa tiettyä seuran joukkuetta.

  Pelioikeus: Pelioikeudella tarkoitetaan oikeutta osallistua pelaajana viralliseen otteluun. 

  Ottelutapahtuma: Ottelutapahtumalla tarkoitetaan ottelua ja/tai turnausta sekä aikaa, joka alkaa joukkueen saapuessa pelipaikalle tai viimeistään puolitoista tuntia ennen ottelun tai turnauksen alkamista ja päättyy puoli tuntia ottelun ja/tai turnauksen jälkeen. Ottelutapahtumaan sisältyy pelikentän ohella ottelun ja/tai turnaukseen liittyville joukkueille, toimitsijoille, erotuomareille sekä yleisölle tarkoitetut tilat sekä niiden välitön läheisyys. 

  Viralliset ottelut: Ottelu, jonka liitto tai piiri järjestää, on virallinen ottelu. Yhteensattumien tapahtuessa on pelaajan ja erotuomarin ensisijaisesti osallistuttava liiton ja toissijaisesti piirin järjestämään otteluun. 

  Liiton kilpailumääräykset: Liittokokouksen vuosittain vahvistamat kilpailujen kilpailumuodot sekä muut kilpailuja koskevat ja niihin liittyvät määräykset.

  Alueelliset/Piirin sarjat: Liiton piirit päättävät alueellaan järjestettävistä sarjoista, otteluista ja tapahtumista. Piirin tulee tasapuolisesti järjestää otteluita naisille ja miehille sekä pojille ja tytöille noudattaen liiton antamia ohjeita.

  Piirin kilpailujen kilpailumuodon sekä muut kilpailuja koskevat määräykset vahvistaa piirihallitus. Luokat voidaan jakaa lohkoihin, joiden voittajat pelaavat piirin mestaruudesta.

  J-pelaaja: Pelikauden aikana enintään 21-vuotta täyttävä on nuori pelaaja, merkitään Bandyliigan ottelupöytäkirjaan J-kirjaimella

  Y-pelaaja: Juniori- ikäluokkien joukkueissa voidaan hyväksyä yksi tai useampi yhden taiuseamman vuoden yli-ikäistä pelaajaa, merkitään pelaajaluetteloon Y-kirjaimella

  K-pelaaja: Juniori-ikäluokkien yhdelle tai useammalle pelaajalle voidaan myöntää lupa edustaa eri seuroja eri ikäluokissa tai saman seuran eri joukkueissa, merkitään pelaajaluetteloon K-kirjaimella. 

  Määräaikainen pelaajasiirto: Pelaajat voivat siirtyä seurasta toiseen määräaikaisella edustustodistuksella. 

  Pelaajasopimus: Jääpalloseuran ja pelaajan välillä solmittava sopimus pelaamisesta ja siihen liittyvistä muista ehdoista.

  Yhteisjoukkuesopimus: Kahden tai useamman seuran perustama tiettyyn sarjaan osallistuva joukkue.

  3 § TOIMIVALTA

  Kilpailusäännöt ja niiden perusteella annetut määräykset ja ohjeet päättää liittokokous. 

  Kilpailusääntöihin vahvistetaan vuosittain aikuisten ja nuorten joukkuemäärät, sarjamääräykset ym.

  muutokset.

  Kilpailusääntöjen liitteenä on liittokokouksen vuosittain vahvistamat taloudelliset määräykset: 

  osallistumismaksut sarjoihin, kirjaamismaksut, ulkomaille/ulkomailta siirtyvien pelaajien käsittelymaksut ja kilpailulisenssimaksut.

  Liiton hallitus voi erikseen antaa tarkempia ohjeita kilpailusääntöjen ja niiden perusteella annettujen määräysten ja ohjeiden soveltamisesta tai tulkinnasta.

  Liiton hallitus tai sen asettama valiokunta tai muu toimielin ratkaisee viime kädessä kysymykset eri sääntöjen, määräysten ja ohjeiden tulkinnasta sekä niiden keskinäisestä soveltamisesta. Kurinpitoasiat käsittelee sekä rankaisuvaltaa käyttää liittokokouksen valitsema kurinpitolautakunta.

  4 § JULKISUUS

  Näiden sääntöjen soveltamisalaan kuuluvien ottelutapahtumien ja niihin osallistuneiden pelaajien, toimitsijoiden ja erotuomareiden henkilötiedot (tilastotiedot, nimet) sekä heitä koskevat kurinpitopäätökset ovat julkisia. 

  Kurinpitopäätökset julkaistaan perusteluineen viimeistään seuraavana arkipäivänä niiden tekemisestä liiton verkkosivuilla.