EROTUOMARI, OTTELUVALVOJA JA OTTELUSIHTEERI

  IX.  EROTUOMARI, OTTELUVALVOJA JA OTTELUSIHTEERI

  50 § EROTUOMARI, OTTELUVALVOJA JA OTTELUSIHTEERI

  Yleistä

  Erotuomarin on pelikausittain suoritettava liiton tai alueen määräämä kurssi ja kuntotesti sekä lunastettava liiton erotuomarilisenssi. Henkilöä, joka toimii erotuomarina ilman erotuomarilisenssiä, rangaistaan liiton rangaistusmääräysten mukaisesti.

  Liitto kouluttaa, hyväksyy sekä luokittelee vuosittain erotuomarit ja otteluvalvojat, joilla on oikeus toimia liiton alaisissa otteluissa. Bandyliiga erotuomarin tulee olla Jääpallon valioerotuomarit ry:n aktiivi jäsen.

  Hyväksyttyjen erotuomareiden tulee olla vähintään 15 vuotta täyttäneitä. Lähtökohtaisesti juniori- ikäiset erotuomarit tuomitsevat ikänsä nuorempien pelaajien otteluita.

  Erotuomarilla, otteluvalvojalla ja ottelusihteerillä on oltava voimassa oleva lisenssi ennen kuin hänelle voidaan asetella otteluita. Erotuomarilla valioerotuomari- tai muut erotuomarit lisenssi ja muilla toimihenkilöillä Toimitsijalisenssi.

  Erotuomari ei ole vastuussa pelaajan, toimitsijan, katsojan tai muun ottelutapahtumaan osallistuvan henkilön loukkaantumisesta, omaisuusvahingosta, eikä muusta yksilön, seuran, yrityksen, liiton tai muun organisaation kärsimästä vahingosta, joka on syntynyt tai voinut syntyä erotuomarin ottelutapahtumaan liittyvistä toimista tai päätöksistä tai normaalien pelinjohtamisesta aiheutuvien toimien takia. 

  Kukin erotuomari on velvollinen toimimaan erotuomaritehtävissä liiton tai alueen määräysten mukaisesti. Liiton ottelut ovat ensisijaisia.

  Erotuomari saa liitolle tai alueelle ilmoitettuaan toimia erotuomarina muussa kuin liiton, alueen tai seuran järjestämässä ottelussa tai alueen tai liiton hyväksymässä turnauksessa. Liitto tai alue voi kuitenkin kieltää kyseisen toiminnan.

  Kaikissa virallisissa otteluissa on erotuomareina ja linjatuomareina käytettävä liiton tai alueen hyväksymiä erotuomareita tai pelinohjaajia.

  Erotuomari, otteluvalvoja ja ottelusihteeri

  Liiton nimeämä Bandyliigan erotuomariasettelija asettelee erotuomarit ja otteluvalvojat bandyliigan otteluihin. Ottelusihteerin asettelee paikkakunnan erotuomariasettelija tai muu nimetty henkilö paikkakunnalla. Kuhunkin otteluun asetellaan kolme puolueetonta erotuomaria,

  Erotuomarille on annettava tieto tehtävästä vähintään 7 vuorokautta ennen ottelua, pudotuspeleissä ja karsintaotteluissa sekä jatkosarjavaiheen otteluissa vähintään 2 vuorokautta ennen ottelua. 

  Otteluun ei saa asetella erotuomaria, joka on pelaavaan joukkueeseen sellaisessa suhteessa, että se on omiaan vaarantamaan hänen puolueettomuutensa. Sama vaatimus koskee sitä, jonka otteluun aseteltu erotuomari hankkii sijaisekseen. 

  Mikäli nimetty erotuomari on estynyt osallistumasta bandyliigaotteluun, hän on velvollinen ilmoittamaan asiasta viipymättä Bandyliigan asettelijalle, muissa otteluissa ilmoitus alueella nimetylle henkilölle tai seuralle.

  Sijaiseksi on pyrittävä saamaan luokitukseltaan vähintään saman tasoinen erotuomari, eikä erotuomarin vaihto saa aiheuttaa liitolle tai seuroille lisäkustannuksia.

  Neljäs erotuomari: 

  Jokaiseen arvo-otteluun (BL-liigan mitalipelit ja Suomen Cupin loppuottelu) on nimettävä 4. erotuomari. Myös jos kyseessä on TV-ottelu. 

  Erotuomarin puuttuminen

  Mikäli joku otteluun nimetyistä erotuomareista ei saavu paikalle, paikalla oleva liiton erotuomarikurssin käynyt erotuomari tuomitsee ottelun yhdessä valitsemansa tuomarin/ tuomareitten kanssa. Mikäli tarvittava määrä erotuomareita ei ole paikalla voidaan ottelu tuomita kahdella tai yhdellä erotuomarilla sarjan mukaan. Erotuomarin puuttuminen on merkittävä ottelupöytäkirjaan.

  Erotuomari- ja ottelusihteeripalkkioiden määräytyminen

  Ottelun tuomitsevat viralliset erotuomarit ja ottelusihteerit ovat oikeutettuja palkkioon ja matkustussäännön vahvistamiin kulukorvauksiin. Erotuomaripalkkiot määräytyvät voimassa olevan palkkiosopimuksen mukaan.

  Kaikissa liiton otteluissa kotijoukkue maksaa erotuomarien palkkiot ja kulukorvaukset laskun mukaan.

  Mikäli toinen joukkue ei saavu paikalle (luovutus), erotuomari on oikeutettu matkakorvaukseen.

  Erotuomarikoulutus junioripelaajille

  Liitto järjestää vuosittain syksyllä ennen sarjapelien alkamista erotuomarikurssin kaikille ilmoittautuneille P15 joukkueissa pelaaville pojille ja kaikille juniorijoukkueissa pelaaville tytöille.

  Erotuomarikurssi toteutetaan verkkokurssina ja sen päätyttyä järjestetään digitaalinen sääntökoe.

  Mikäli ⅔ joukkueesta, eli 10 pelaajaa suorittavat verkko- tai muulla tavalla toteutetun erotuomarikurssin tämä joukkue vapautetaan liittokokouksen vahvistamasta sen ikäluokan kyseisen vuoden sarjamaksusta.

  Erotuomariksi hyväksytty P15 joukkueessa pelaava poika on P17 ikävuoteen saakka ja tyttöjen juniorijoukkueessa pelaava tyttö on kahden pelikauden aikana vapautettu erotuomarilisenssin ostamisesta edellyttäen, että hänellä on pelaajalisenssi.

  Erotuomariksi hyväksytty henkilö on velvollinen toimimaan tuomaritehtävissä nuorempien ikäluokkien vähintään kahdessa ottelussa kauden aikana.