Tuomaritehtävät

  2022:      –

  2021:     5

  2020:     7

  2019:     7

  2018:      11

  2017:     5

   Yhteensä:    35