Tuomaritehtävät

  2022:      –

  2021:     12

  2020:     14

  2019:     –

  2018:      –

  2017:     10

  2016:     2

  2015:     7

  2014:     5

  2013:     11

   Yhteensä:    61