Tuomaritehtävät

  2022:      –

  2021:     21

  2020:    20

  2019:     18

  2018:     15

  2017:     19

  2016:     19

  2015:     11

  2014:     14

  2013:     12

                                                                 Yhteensä:    148