Playoffs PistePörssi

  Playoffs PistePörssi

  PelaajaPisteet
  Joona Rajala17
  Aku Ojanen14
  Denis Sadakov11
  Matias Lehtonen11
  Tuukka Ässämäki10
  Eero Paavola10
  Tomi hauska9
  Niklas Valtanen9
  Joni Vuopio9
  Tuukka Loikkanen9
  Ville Aaltonen8
  Patrick Backman8
  Janne Hauska8
  Tomi Mustonen8
  Andreas Flinck8
  Matti Vainio8
  Kasperi Hirvonen7
  Tuomas Antikainen7
  Nikke Tuhkanen7
  Kimmo Huotelin7
  Rasmus Kettunen6
  Tuomas Liukkonen6
  Jarno Eronen6
  Ville Hämäläinen6
  Leevi Laitinen6
  Iisakki Kaivola6
  Samppa Äikäs6
  Joonas Hiltunen5
  Rolf Larsson5
  Karo Liimatainen5
  Tero liimatainen5
  Atte Lämsä5
  Johan Segerman5
  Patrik Huber4
  Santeri Laitinen4
  Tero Määttälä4
  Kalle Pesonen4
  Esko Liukkonen4
  Antti Pesonen3
  Toni Ässämäki3
  Topi Pesonen3
  Joonas Peuhkuri3
  Aatu Tiusanen3
  Manu Puumalainen3
  Esa Oksanen3
  Iiro Karppinen3
  Christian Laibert3
  Juri Schreck3
  Eetu Pulkkinen3
  Ilia Sokolov3
  Valtteri Hauska3
  Jasu Koljonen3
  Joonatan Irtamo3
  Kristian Paukkonen3
  Juuso Johansson2
  Kaapo Schreck2
  Erik Hörhammer2
  Saku Hartikainen2
  Veeti Pitsinki2
  Vili Korhonen2
  Nico Nevalainen2
  Joonatan Alho2
  Lasse Tammilehto2
  Topi Saukkonen2
  Tuukka Järvinen2
  Aki Manninen2
  Ville Koskinen2
  Joakim Nordström2
  Kevin Larsson2
  Pekka Niska2
  Joni Maaranen2
  Veeti Kujansuu1
  Akseli Uotinen1
  Henri Ilves1
  Jasper Pöllänen1
  Kasper Perdén1
  Ilmari Pesonen1
  Ari-Pekka Aho1
  Väinö Pasma1
  Rasmus Arponen1
  Niels Främling1
  Aleksi Hilmola1
  Ilari Moisala1
  Tatu Ruotsalainen1
  Robert Ruippo1
  Aapo Pulkkinen1
  Esu Rytkönen1
  Jaakko Manninen1
  Aatu Böhm1
  Matias Valtanen1
  Raoul Karlqvist1
  Puustinen Eemeli1
  Niko-Valtteri Koivula1
  Jimi Siiteri1
  Joel Reponen1
  Leevi Vihtalahti1
  Juho Airaksinen1
  Topi Peuhkuri1
  Juho Jolula1
  Atte Auvinen1